Naučnici su došli do lijeka raka pluća!??

  

Nova naučna otkrića mogla bi da pomognu u borbi protiv različitih vrsta tumora.
Nova naučna otkrića pokazuju veliku uspješnost kombinacije dva dosad već poznata lijeka. Kombinacija lijekova, od kojih je jedan namijenjen "napadu" na ciljani receptor epidermalnog faktora rasta (EGFR), a drugi na faktor tumorske nekroze (TNF), efikasno blokira rak i onemogućava mu da TNF koristi kao "rute za bijeg".

Istraživanja su tako pokazala kako u trenutku blokade TNF, tumorske stanice postaju osjetljive na tretman EGFR, piše "Science Daily".
"Posljednjih godina ulaže se dodatan napor u pokušaju blokiranja EGFR kao dijela liječenja raka pluća. Međutim, ova terapija se pokazala delotvornom samo na malom broju pacijenata. Tumorske stanice uzvraćaju udarac upravo preko zaobilaznog puta", rekao je autor dr Amin Habib, profesor neurologije i neuroterapije sa Univerziteta Sautvestern.

"Blokiranje ovih proteina može biti tretman koji će pomoći većini pacijenata koji boluju od raka pluća", naglašava Habib.
Karcinom pluća nemalih stanica (NSCLC), tip raka pluća za koji bi kombinacija inhibitora EGFR/TNF bila djelotvorna, obuhvata otprilike 85 odsto svih karcinoma pluća.
Još jedna prednost ove strategije liječenja jeste u tome što pacijenti dobro podnose ovu terapiju.
I EGFR i TNF inhibitori dio su kategorije lijekova koji mogu da utiču na specifične molekule u tumorskim stanicama, pa zato i nemaju tako puno nuspojava. Tradicionalni lijekovi koji se koriste u liječenju i hemoterapiji imaju široke efekte, ali ubijaju zdrave i tumorske stanice i dovode do niza neugodnih nuspojava.

Do sada su se inhibitori EGFR pokazali djelotvorni samo u liječenju 10 do 15 odsto karcinoma pluća nemalih stanica koji imaju varijantu EGFR.
Kombinacija dva lijeka može potencijalno da funkcioniše za sve karcinome pluća nemalih stanica, objasnio je dr Džon Mina, direktor Hamonovog centra za terapijsku onkologiju i profesor interne medicine i farmakologije.

Rak pluća će uskoro moći da se detektuje na osnovu daha

"Ova otkrića mogla bi dramatično da izmijene način na koji tretiramo rak pluća", naglasio je on.
Posljednja otkrića se oslanjaju na prethodna istraživanja koja su pokazala kako su se slične kombinacije lekova pokazale uspješnim u liječenju posebno smrtonosnog raka mozga — glioblastoma.

"Ako se ova strategija pokaže djelotvornom, njena primjena bi mogla da bude i mnogo šira, ne samo protiv raka pluća, nego i protiv drugih tumora sa EGFR, između ostalih i tumora mozga, debelog crijeva, vrata i glave", rekao je dr Gerber, profesor interne medicine i kliničke nauke.

Istraživači sad planiraju i drugu fazu kliničkih istraživanja kombinacije ovakvih lijekova koje je Američka agencija za hranu i lijekove već odobrila, pa se nadaju kako će klinička istraživanja moći da pokrenu tokom godine.

(Sputnjik)

Primjedbe