Evo zašto uvijek treba da potražite mišljenje drugog doktora!


Opcija drugog mišljenja ili ‘second opinion’ u razvijenim je zemljama posve uobičajena medicinska praksa, a u nekim slučajevima čak i obavezna. Primjerice, neke ustanove u inozemstvu imaju ordinacije specijalizirane za praksu drugog mišljenja, a u nekim klinikama morate, da biste pristupili operaciji ili nekoj terapiji, morate ‘odraditi’ posjet još jednom liječniku specijalistu koji će dati svoje mišljenje na temelju simptoma i dotada učinjenih pretraga. Na taj način se želi vidjeti je li preporuka za neku terapiju ili pak operaciju opravdana u smislu uspješnosti, ali i isplativosti liječenja. Nažalost, kod nas medicinska praksa još ne funkcionira tako, iako Zakon o pravim pacijenata u određenoj mjeri omogućava drugo mišljenje.

Na drugo mišljenje se prema nekim podacima odlučuje tek 20 posto pacijenata. Razlozi se kriju u nepoznavanju pacijenata i njihovih prava i bolesti, ali i strahu da se ne zamjere liječniku. Ovo posljednje nije nimalo neopravdano, budući da bi mnogi liječnici vrlo osobno shvatili činjenicu da je njegov pacijent potražio drugo mišljenje. Prosudba drugog liječnika iznimno je bitna jer nam može potvrditi ispravnost odluka našega liječnika, može pokazati i suprotno i dati nam mogućnost da poboljšamo svoje zdravstveno stanje mijenjanjem načina liječenja i promjenom terapije. Drugo mišljenje može ukazati da je dijagnoza pogrešna ili nedostatna s obzirom na specifičnosti koje svatko od nas kao pojedinac posjeduje. Koliko ga je važno u nekim situacijama zatražiti govori i podatak da drugo mišljenje u čak 30 posto slučajeva promijeni prvobitno postavljenu dijagnozu. Dakle, ako niste zadovoljni ili želite jednostavno čuti drugo mišljenje, imate pravo od svoga liječnika opće prakse zahtijevati još jednu uputnicu za specijalistički pregled – bilo da želite čuti što neki drugi specijalist misli o vašoj dijagnozi i načinu liječenja, bilo da niste zadovoljni prethodnim specijalistom. Pritom treba imati u vidu da drugo mišljenje prije svega znači evaluaciju svih procesa koji su dotada učinjeni u liječenju neke bolesti kod pojedinca. Cilj naravno nije uočavanje liječnikovih pogrešaka, nego prilika da se da prostora za nova tumačenja i poboljšanje i da se time oboljeloj osobi da prilika da razmisli o nekoj drugoj mogućnosti liječenja.

Kada se preporuča potražiti drugo mišljenje?
– ako vam liječnik specijalist predloži hitnu operaciju
– ako ste upućeni na radikalnu i vrlo zahtjevnu terapiju
– ako vam je postavljena ozbiljna dijagnoza s dramatičnim ishodom
– ako vaš liječnik nije specijalist za onu bolest koju imate
– kada vaša terapija ne daje očekivane rezultate
– kada želite isprobati drugu terapiju i mogućnosti liječenja
– ako uzimate više lijekova u isto vrijeme i bolujete od više bolesti.

Izvor: story.hr

Primjedbe